Feed Item

Psikoloji insan davranışlarını düşünsel boyutta ele alır. Yalnız insan davranışları ile değil, insan düşünceleri ile de ilgilenir. Bu ilgiden insan davranışları altında yatan gizli ve gizemli nedenler; ruhsal, biyolojik ve genetik ortaya çıkar. Bugün akademik anlamda ülkemizde bu bilime yoğun bir ilgi gösterilmektedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden her sene binlerce psikolog mezun olmaktadır.

Psikoloji alt dalları yoğun ve önemli olan bir bilim olsa da bir bütün olarak ele alınmalıdır. Psikolog olarak çalışan bir kişi bu alt dallarda bilgi birikimine sahip değildir fakat bilim hakkında uygulama alanı yaratacak kadar bilgisi vardır. Bu nedenle bu bilimin bir bütün olarak ele alınması daha mantıklı olacaktır.

Psikoloji bilimi çerçevesinde değerlendirilebilecek birçok alt bilim dalı var. Gelişim psikolojisi, fizyolojik psikoloji, deneysel psikoloji, klinik psikoloji bunlardan bazıları… Üniversitelerin ilgili bölümlerinde bu dalların dersleri de veriliyor fakat psikolog olan bir kişi genel olarak alt dallardan herhangi bir tanesine değil de, doğrudan bilime hakim oluyor.