Feed Item

İş yerlerinde gün içerisinde oluşan büyük, küçük birçok iş kazası günümüzde her geçen gün biraz daha artış göstermektedir. Bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için öncelikle işveren ve işçinin belli bir eğitim ve bilinçlendirilmeden geçirilmesi gerekmektedir. İş yerlerinde sağlanacak olan güvenlik için OSGB tarafından görevlendirilen uzman kişiler güvenli bir iş ortamı sağlayarak işlerin sorunsuzca normal seyrinde devam etmesi için çalışmaktadır.

İş yerlerinde osgb tarafından görevlendirilmiş olan iş güvenliği uzmanları tüm yıl için hazırlamış olduğu planlar doğrultusunda işçilere gerekli eğitimler sunarak sağlıklarını korumayı ve ilk yardım gerektiren acil durumlarda neler yapmaları gerektiği hakkında tüm bilgilendirmeleri yapmaktadır.

Bu güvenlik birimi tarafından görevlendirilmiş ve gerekli eğitimlerden geçirilmiş olan kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamakla işveren sorumludur. Sorunsuz ve tehlikesiz bir ortam içi çalışacak olan bu iş güvenliği uzmanı yapılan işin normal seyrini aksatmadan, işçilerin sağlığı, çalışma ortamının güvenliği, ilk yardım bilgileri gibi tüm gerekli planları yaparak raporlandırmakta ve bu raporları hem işverenin onayına sunmakta hem de bir nüshasını da muhafaza eder.